Kyrka som är vitputsad med svart tak. Höga fönster som är rundade upptill.

Vallerstad kyrka

Kyrka

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1832-1833 av den östgötska byggmästaren Abraham Nyström.

Ursprungligen stod här en kyrka byggd på 1100- eller 1200-talet. På 1700-talet började det dock bli svårt att få plats med alla gudstjänstbesökare, vilket skapade en hel del oreda. Organisten och klockaren Wahlström var orolig att orgeln skulle skadas av obehöriga personer som släpptes upp på orgelläktaren i brist på plats. 1832 revs kyrkan, förutom nedre delen av tornet, för att göra plats för en ny större kyrka. Stockholmsarkitekten Gustaf af Sillén hade redan 1807 lämnat in förslag på ritningar, men det var byggmästare Abraham Nyström i Hållingstorp som till slut fick uppdraget att ta fram ritningar. Dock behölls i huvudsak Gustaf af Silléns ritningar.

Första söndagen i advent 1833 invigdes den nya kyrkan. En hel del medeltida föremål hade flyttats över till den nya kyrkan, men troligen skingrades också en del. En senmedeltida skulptur Sörjande Johannes hamnade så småningom på Historiska museet i Stockholm.

Den stora altartavlan skapad 1809 av Mårten Eskil Winge, professor vid konstakademin i Stockholm, föreställer en scen ur berättelsen om Kristi förklaring. Altarskåpet i ek är tillverkat i Nordtyskland på 1400-talet, och visar bland annat de tolv apostlarna, Marie kröning och Johannes döparen. Triumfkrucifixet från 1300-talets senare del fanns även den i den tidigare medeltidskyrkan. På kyrkogården står statyn Såningsmannen av skulptören Gottfrid Larsson som föddes i Vallerstad socken och nu också ligger begravd här.

Vallerstad kyrka ligger på vägen som leder av från väg 206 mot Borensberg.