Vitputsad kyrka med rött tak. Gröna spröjsade fönster.

Järstad kyrka

Kyrka

I den lilla byn Järstad utanför Skänninge hittar du Östergötlands enda medeltida sockenkyrka som är uppförd i tegel. Ett material som är vanligt i de gotiska stadskyrkorna, som exempelvis Vårfrukyrkan i Skänninge.

Kyrkans ursprungliga planform är inte helt klarlagd. Sannolikt uppfördes den under 1200-talet med rektangulärt långhus och smalare kor. Senare under medeltiden byggdes ett vapenhus i söder och en sakristia i norr. Vid något tillfälle har långhuset förlängts åt väster. Den västra gaveln har dekorativt utformade blinderingar i tegel och det har spekulerats mycket huruvida tillbyggnaden uppfördes under medeltiden eller om den härstammar från sent 1600-tal.

Altartavlan föreställer korsfästelsen med Maria och Johannes. Den ingick ursprungligen i ett epitafium, en minnestavla, över domaren Olof Jönsson och Ingrid Pehrsdotter i Ullevi. Vid triumfbågen står dopfunten som är från 1200-talet. Predikstolen tillverkades år 1763 av snickaren Maximilian Blomberg i Harsad. Utanför kyrkan, vid vapenhusets östra sida, finns en runsten med inskriften Orökja(?) reste denna sten efter systern Amma.

Järstad kyrka ligger ett litet stycke från väg 206 mellan Skänninge och Mantorp.