Vitputsad kyrka med rött tak. Höga träd runt om.

Skeppsås kyrka

Kyrka

Kyrkans interiör präglas av olika tidsperioder, men tydligast är de förändringar som utfördes under 1600- och 1700-talen.

När Skeppsås medeltida kyrka byggdes är oklart, kanske på 1100-talet, men den nuvarande kyrkans utseende är främst resultatet av ombyggnationer som gjordes under 1600- och 1700-talen. Under denna period revs bland annat ett tidigmedeltida torn. I det tidigare tornets norra mur, som är integrerat i långhuset, finns en del av den medeltida torntrappan bevarad. Kyrkan ska enligt uppgift varit helgad åt Sankt Jacob, och hans bild lär enligt en gammal anteckning varit målad i helfigur på den gamla kyrkodörren.

I mitten av 1700-talet började kyrkan bli för liten för den växande befolkningen, och den byggdes då till åt söder. Samtidigt revs de senmedeltida kryssvalven i långhuset. Under 1860-talet försågs kyrkorummet med en ny predikstol. Timglaset som står på predikstolen är dock betydligt äldre. Den då nya predikstolen, dopfunten och läktarbarriären tillverkades av den ”döfstumme artisten” Carl Gustaf Westell. Han hade fått sin utbildning på Manilla döstumskola på Djurgården i Stockholm.