Övre delen av en vitputsad kyrka med svart tak.

Sya kyrka

Kyrka

När Sya kyrka byggdes på 1770-talet ersatte den en medeltida kyrkobyggnad som troligen uppfördes på 1200-talet. Eventuellt ingår delar av den medeltida kyrkan i dagens byggnad.

Den växande församlingen gjorde att den medeltida kyrkan med tiden blev för liten. Från början var tanken att den gamla kyrkan skulle byggas ut, men till slut bestämdes att en ny kyrka skulle uppföras. För att hålla igen på utgifterna lät man vänta med att bygga sakristia och torn. 1863, efter nästan 90 år, hade man slutligen råd att uppföra torn och sakristia.

I kyrkan finns en ornerad dopfunt av kalksten som tillverkades 1658 av Michael Hacke från Skänninge. Han utbildade sig till stenhuggare i Stockholm och flyttade sedan till Skänninge där hans bror var borgmästare. Dopfunten i Sya räknas som förebilden för de dopfuntar av samma modell som framförallt finns i Östergötlands västra del.

Invid kyrkan finns en runsten och i omgivningen finns flera gravfält och stensättningar från järnåldern.

Sya kyrka ligger utefter gamla riksvägen mellan Mjölby och Mantorp.