Vitkul putsad kyrka med svart tak. Kyrktornet har en klocka som visar tiden, högst upp finns guldfärgat kors.

Mjölby kyrka

Kyrka

År 1771 förstördes den gamla kyrkan och kyrkogården tillsammans med inventarier i en stor brand. Den nya kyrkan invigdes 1779.

Mjölby kyrka uppfördes ursprungligen under tidig medeltid. Men av den medeltida kyrkan återstår endast delar av tornet. 1771 utbröt en förödande brand, då kyrkan, prästgården och hela kyrkbyn brann ner. Redan året efter var man redo att bygga en ny kyrka. Stora gåvor skänktes som gjorde att murarmästare Östberg från Skänninge kunde lägga grunden till den nya kyrkan efter Kungliga Överintendentämbetets ritningar.

Kyrkan har genomgått en rad förändringar sedan den återinvigdes år 1779. Tornuret sattes upp 1790. Sakristian fick sin nuvarande form vid en inre renovering som gjordes 1944. De vackra glasmålningarna tillkom 1968 och är ritade av Charles Crodel, professor vid München Academy of Fine Arts, och utfördes av firman Franz Mayer. Korfönstren föreställer Treenigheten och långhusets fönster visar scener ur Gamla och Nya Testamentet. Den första orgeln kom på plats redan 1715. Den nuvarande mekaniska orgeln är byggd 1989 av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund, och är den femte i ordningen. Fasaden är dock bevarad från 1859 års orgel.

Bland inventarierna finns även en oblatask gjord av Valentin Wefwer från Linköping under 1600-talet. Det kanske märkligaste föremålet är kalken med sin rika ornamentering i barockstil från 1600-talet. Stämpeln i form av en pinjekotte anger att ursprungsorten är Augusburg. Kyrkan äger en medeltida malmstake och ett par mässingsljusstakar av senbarock typ.

Mjölby kyrka återöppnades 2007 efter en 16 månaders lång yttre renovering. Kyrkan har både exteriört och interiört försetts med helt nytt putslager. Utvändigt har den återfått den ljusgula ton som den hade vid renoveringen 1906. Invändigt har bland annat baserna till kapitälen åter marmorerats. De unika glasmålningarna har lyfts ned och rengjorts.