Högby kyrka

Kyrka

När Högby och Västra Skrukeby socken slogs samman under andra hälften av 1800-talet revs de båda medeltida sockenkyrkorna och en gemensam uppfördes.

Högby medeltida kyrka var sannolikt byggd på 1100-talet, och precis som Västra Skrukebys kyrkoplats utgörs idag platsen av en ödekyrkogård. Då den gamla kyrkan revs hittades rester av kalkmålningar från 1200- eller 1300-talen. Under tornets golv blottades en kalkstenshäll med runor, vilket tyder på att det funnits en helgedom eller åtminstone en kyrkogård så tidigt som på 1000-talet i Högby.

Den nuvarande kyrkans interiör har en klassicistisk utformning medan exteriören har en mer medeltida karaktär med romanska fönster och rundbågigt avslutade portaler i söder och väster. Även tornet har en medeltida prägel med romanskt utformade fönstergluggar. Under 1940-talet byggdes kyrkan om och delades in i tre delar – en storkyrka, en lillkyrka och ett begravningskapell.

Från E4:an i Mjölby, åk mot Skänninge och tag av vid avfart Högby och följ skyltning.