Vitputsad kyrka med brunaktigt tak. Höga träd runt om.

Normlösa kyrka

Kyrka

I den medeltida socknen Normlösa uppfördes en kalkstenskyrka under äldre medeltid, troligen 1100-tal eller tidigt 1200-tal. Till kyrkan hörde ett torn i väster, som byggdes på under 1600-talet. 1766-67 uppfördes den nuvarande kyrkan.

Under ombygnationen på 1700-talet fick det äldre tornet och delar av södra fasaden vara kvar. Troligen är även vapenhuset kvar från den äldre kyrkan. Den nya kyrkan byggdes i tidig gustaviansk stil som salkyrka med långhus och rakslutet kor i samma bredd. Interiören präglas av det panelklädda tunnvalvet och den ålderdomliga inredningen. Senmedeltida kalkmålningar är framtagna vi orgelläktaren och i tornets bottenvåning.

Altartavlan Korsnedtagandet är en målning av Gustav Lindblom och är en kopia av David Klöcker Ehrenstrahls altartavla i Kalmar domkyrka. Den medeltida dopfunten i sandsten är daterad till 1200-talet. I koret finns en rikt skulpterad och målad dopfunt i trä som anskaffades 1678. Triumfkrusifixet är från 1200-talets slut då romanska drag börjar mötas av gotiska. Altarskåpet är från 1400-talets andra hälft. På kyrkogården hittar du Carl Milles skulptur Guds hand, skänkt av Sten Hesser 2002.

Från väg 206 mellan Mantorp och Skänninge följ skyltning mot Normlösa.