Vitputsat kyrktorn med svart tak.

Väderstad kyrka

Kyrka

Kyrkan som invigdes år 1840 är byggd på en terrass av jord och sten mitt i det lilla samhället Väderstad. Den nuvarande kyrkan ersatte två äldre medeltida kyrkor belägna i Väderstad och Harstad.

Biskop Uno von Troil konstaterade redan 1784 att de båda kyrkorna var för små för den växande befolkningen. Väderstad kyrka var dessutom helt förfallen. Det dröjde ända till 1818 innan beslut togs om att bygga en nya gemensam kyrka för Väderstad och Harstads församlingar.

Kyrkans interiör har under årens lopp förändrats. En större renovering ägde rum mellan 1949 och 1953, under ledning av arkitekt Johannes Dahl i Tranås. Då ersattes ett kors som altarprydnad av en altartavla, målad av konstnären Einar Forseth, föreställande Jesus inför nutidsmänniskan. Forseth fick också i uppdrag att färgsätta hela kyrkorummet med altartavlan som utgångspunkt.

I kyrkan finns en dopfunt i kalksten från 1200-talet. På ena långhusväggen hänger ett altarskåp tillverkat i ek från mitten av 1400-talet. Ovanför altarskåpet hänger ett stort krucifix, den lidande frälsaren, tillverkat i lövträ på 1300-talet.