Vitputsad kyrka med svart tak, höga träd och gravstenar.

Kumla kyrka

Kyrka

Kyrkan från 1200-talets första hälft är en traditionellt vitputsad liten landsortskyrka invid den gamla landsvägen söder om sjön Tåkern. Kumla kyrka är den minsta kyrkan i Linköpings stift med full grundplan, det vill säga torn, långhus, kor och sakristia.

Den ålderdomliga utformningen med absidkor och den bevarade romanska takstolen har gjort att kyrkan tidigare daterats till 1100-talets slut. 2015 genomfördes en årsdatering som visade att kyrkan kommer från 1200-talets första hälft. Under senmedeltiden uppfördes ett torn och en sakristia. Sakristian revs och en ny byggdes år 1696, men den senmedeltida järndörren fick vara kvar. Under 1800-talet revs överdelen till det medeltida västtornet. Nu revs även 1400-tals valven i långhuset och ersattes av ett tunnelvalv av trä. Sedan 1950-talet hänger kyrkklockorna i en fristående klockstapel.

Altarskåpet, som står i kyrkan än idag, är tillverkat under 1400-talets första hälft i Lübeck och skänktes vid 1700-talets början till kyrkan. Predikstolen vilar på den nedre delen av kyrkans medeltida dopfunt av kalksten. Den kan dateras till 1200-talet och är prydligt skulpterad med bladformer. 1953 skänkte fröken Märta Ottosson i Tungelunda en ny dopfuntskål i silver till kyrkan.