Hospitalet i Skänninge

Fornlämning

Strax utanför Skänninge på väg 50 syns ett stort kors från vägen. Korset markerar platsen där Skänninge hospital låg. S:ta Katarina hospital var den första vårdinrättningen i Östergötland och det första hospitalet i Sverige.

Under tidig medeltid var Skänninge en betydande stad med två kloster. Pilgrimer och handelsmän kom resande och förde ibland med sig smittosamma sjukdomar. På hospitalet i Skänninge vårdades leprasjuka, eller spetälska, från västra Östergötland och norra Småland.

Vid 1300-talets slut, då de värsta lepraepidemierna var genomlidna, började hospitalet att mista sin funktion. Vid mitten av 1400-talet lade biskopen beslag på hospitalets skatteintäkter. Med reformationen på 1530-talet upphörde hospitalet helt med sin verksamhet.

Hospitalkyrkans ruin är de enda lämningarna som syns ovan jord. Kyrkans yttermurar som framgrävdes 1928 är uppförda av gråsten. Kyrkorummet har sannolikt varit täckt med fyra tegelvalv i mitten uppburna av en pelare. Ingången var förmodligen i sydvästra hörnet av kyrkan. Vid utgrävningen 1928 fann man ett krucifix i förgyllt koppar daterat till 1200-talet.

2010 gjordes en arkeologisk utgrävning i samband med byggandet av väg 50. Nu visade det sig att institutionen troligen är lite äldre än man tidigare trott och anlades någon gång under 1100-talets sista årtionden. Andra fynd pekar dessutom på att det kan ha legat en ännu äldre gård på platsen som kan ha anor från Vikingatiden.

Bilväg till hospitalsruinen finns från Biskopsberga, norr om Skänninge på väg 990 mot Varv. Parkering finns i närheten av ruinen.

Kontakt och hitta hit

Skänninge

Telefon: 010-234 56 38
E-post: turistbyran@mjolby.se