Putsad kyrka med ärgat koppartak. En grön port, höga fönster med gröna fönsterspröjs.

Herrberga kyrka

Kyrka

Kyrkan byggdes år 1796-1797. På platsen fanns tidigare en medeltida kyrka, och inventarier från denna finns bevarade.

Om den tidigare kyrkan vet vi bara att den var byggd på medeltiden. Någon enstaka källa anger att den ska ha varit byggd på 1100-talet. Den nuvarande stenkyrkan uppfördes åren 1795-1797, och när den invigdes fick den namnet Fredrika kyrka efter dåvarande drottningen Fredrika Dorothea Villhelmina. Men efter att maken kung Gustav IV Adolf blivit avsatt 1809 var namnet inte gångbart längre.

I början av 1950-talet genomfördes en stor renovering och kyrkorummet fick då sin nuvarande slutna bänkinredning. Då tillkom även dopfunten som är tillverkad i finhuggen granit efter ritningar av arkitekt Arre Essén.

Dörren in till sakristian kommer från den gamla medeltida kyrkan. Den är rikligt utsmyckad med järnsmide och det stiliserade motivet anspelar på att kyrkdörren kan ses som en port in till paradiset. I koret hänger altarskåpet, som är ett Nordtyskt arbete från mitten av 1400-talet. Under altarskåpet sitter en sanktusklocka från 1200-talet. I kyrkan hänger också en statyett föreställande Ansgar, tillverkad av Linköpingsskulptören Carin Nilsson. Hon finns representerad på Nationalmuseum, Östergötlands museum och även på American Swedish Historical museum i Philadelphia i USA.

Herrberga kyrka ligger invid väg 206 mellan Skänninge och Mantorp.