Kullerstensgata, små låga trähus med höga stockrosor.

Gamla Skänninge

Museum

Mitt i hjärtat av Skänninge ligger kulturreservatet. Här hittar du örtagården, rosariet och tre vackra museigårdar.

Axbomsgården

Huset är uppfört under 1700-talet och inrymmer idag ett skolmuseum med skolmaterial och skolmiljöer från 1800- och 1900-talen.

Axbomsgården hittar du på höger sida när du passerat örtagården från Helgonagatan och Stora torget.

Sandbergsgården

En 1700-talsgård där de små titthålen i dörrarna ger minnen av hur pigan stod och kikade på sitt husfolk. Här får du uppleva en 1800-tals borgarmiljö där originalmålningar från 1700-talet finns bevarade. Den tillhörande trädgården med bodar, lusthus och de gamla växterna och fruktsorterna är den enda kulturminnesmärkta trädgården i Mjölby kommun.

Sjölingården

Här finns handelsbod, apotek, urmakeri mm och mängder av andra föremål från olika tidsepoker. På gården finns även ett stall, en fungerande smedja och Skänninges äldsta museibyggnad, den lilla Solbergastugan.

Sjölingården är nischat som museicafé eftersom man är välkommen att slå sig ner mitt bland museiföremålen för att inta sitt fika - "Njut av kaffet och smaka på historien!" På gården bjuds också på olika evenemang under sommarmånaderna, riktade till alla åldrar.

Örtagården

I anslutning till museigårdarna i Gamla Skänninge finns det en Örtagård som sköts av S:ta Ingrids Gille, Skänninges hembygdsförening. Den anlades 1998 och är en välbesökt oas där man kan sitta ner och bara njuta eller gå runt och lära sig saker om växterna genom alla skyltar med fakta och kuriosa.

I Örtagården finns det speciella kvarter med "Skänningeväxter", det vill säga örter som man hittat spår av i Skänninge vid arkeologiska utgrävningar. I andra kvarter finns brännvinskryddor och Mariablomster representerade, även giftdroger...

På rådhuset finns ett guidehäfte om örtagården att köpa.

S:ta Ingrids Gille

Gårdarna i gamla Skänninge drivs av S:ta Ingrids Gille, Skänninges hembygdsförening som du kontaktar om du vill göra ett besök.

S:ta Ingrids Gille bildades 1926 och har sedan dess till främsta uppgift att tillvarata det gamla som ännu finns i vår kulturbygd. Ett av föreningens mål från början var att försöka skapa ett "fornhem" i Skänninge. Detta "fornhem" finns idag i vår stad, nämligen kulturreservatet med de tre museigårdarna.

Gillet tar också, tacksamt, emot gåvor till samlingarna som sedan omhändertas och förvaras i gillets regi. Vår strävan är att samlingarna, som konkret pekar på vår historia, ska visas och göras lättillgängliga för allmänheten att ta del av.

Alla är välkomna att hos Gillet söka historik inom olika områden som har anknytning till vår stad. I våra arkiv och samlingar finns mycket bevarat. Vi har många gamla fotografier, dokument och tidningar från olika tidsepoker. Vi har även ett hembygdsbibliotek med alla böcker som har skänkts till oss genom tiderna.

Kontakt och hitta hit

Helgonagatan 14, Skänninge

Telefon: 0142-402 96
E-post: staingridsgille@bahnhof.se

Facebook: S:ta Ingrids Gille Länk till annan webbplats.