Tre resta stenar. Snö på marken och himlen är rödorange av kvällssolen.

Lunds backe

Fornlämning

Utanför Skänninge ligger ett av Östergötlands märkligaste gravfält. På en långsträckt ås står 82 resta stenar som ger gravfältet ett monumentalt och mystiskt uttryck. Platsen har länge lockat människors fantasi och är omgärdat av sägner och myter.

På gravfältet finns cirka 165 synliga gravar, majoriteten är från romersk järnålder. De 82 resta stenarna dominerar men här finns nästan lika många stensättningar. Dessutom kan här finnas en domarring och en stenkrets. Det råder dock en viss osäkerhet vad gäller dessa två då de sammanlagt tio stenarna kan tolkas som enskilda resta stenar.

Nära hälften av de resta stenarna är ställda på rad och fördelade på fyra linjer. Den längsta av linjerna består av 19 stenar. Resten är spridda över gravfältet. Solstenen är en sten som är placerad ungefär mitt på gravfältet. När solen stiger upp vid sommarsolståndet ska de första solstrålarna träffa toppen på stenen.

Om man skulle ta bort grästorven på gravfältet skulle sannolikt många fler gravar hittas. Lunds backe kan gömma mer än dubbelt så många gravar än de vi känner till idag.

Vägbeskrivning: Kör väg 1006 mellan Skänninge och Fornåsa. Vid Hassla är det skyltat mot Lunds backe med en blå fornlämningsskylt. Åk grusvägen i cirka 750 m. Följ sedan stigen på höger sida om vägen upp till gravfältet.