Vitputsad kyrka. Grönska.

Östra Tollstad kyrka

Kyrka

Under 1100-talet eller tidigt 1200-tal uppfördes en stenkyrka i Östra Tollstad. Kyrkan revs i mitten av 1880-talet och den nuvarande kyrkan uppfördes 250 meter sydväst om den gamla kyrkan. Kyrkogården är i fortsatt bruk.

I samband med rivningen skulle de gamla inventarierna säljas. Anton Ridderstad vid Östgötha Museum kontaktades och ombads komma till Östra Tollstad för att bestämma vad som ”kan och får försäljas eller icke samt bestämma priset för det försäljbara”. Kyrkostämman hade dessutom bestämt att det som inte kunde säljas skulle överlämnas till museet.

Den nya kyrkan har genomgått flera renovering och under andra halvan av 1950-talet genomfördes en del större förändringar som präglar kyrkorummet än idag. Altartavlan från 1813 med motivet Jesu födelse är målad av den tidens mest anlitade kyrkomålare, Pehr Hörberg. På ena långhusväggen hänger ett altarskåp från 1400-talet.

På kyrkogården ligger etnografen och författaren Bengt Danielsson begravd. Han deltog i Thor Heyerdahls Kon-Tiki expedition 1947. I Sverige är han också känd för boken och TV-serien Villervalle i Söderhavet som sändes på Sveriges Television under 1960-talet. Danielssons far växte upp på en gård i Östra Tollestad, men själv bodde han aldrig här.