Sju stora stenbumlingar placerade i ring i en glänta. Höga tallar runt om kring.

Kungshögarna

Fornlämning

Gravfältet Kungshögarna, eller Knektahagen som det också kallas, ligger på en platå som höjer sig 135 meter över havet.

Fältet är beläget på en grusås och besår av 125 fornlämningar, 20 högar, 80 runda stensättningar och 9 domarringar, 12 treuddar, 1 skeppsformig stensättning och 3 resta stenar. Flera av stenarna är övervuxna av gräs och mossa.

Om vi ska tro källorna stod här ett slag år 1543 under Dackefejden, men det är inte belagt.

Kontakt och hitta hit

Kungshögarna, Mjölby

Telefon: 010-234 56 38
E-post: turistbyran@mjolby.se