Kyrktornet och kyrkans tak mot klarblå himmel. Tornet har en guldigt kors i toppen.

Hogstad kyrka

Kyrka

Kyrkan från 1100-talet ligger i det lilla samhället Hogstad. Mycket har förändrats under årens lopp och sitt nuvarande utseende fick kyrkan i slutet av 1700-talet.

På 1300-talet byggdes kyrkan till åt väster och under 1400-talet uppfördes sakristian. I slutet av 1700-talet förlängdes långhuset åt väster, det medeltida vapenhuset i söder revs, tornet restes och de medeltida valven ersattes med brädvalv. På 1960-talet renoverades och restaurerades kyrkan först interiört och senare exteriört.

På Historiska museet i Stockholm finns en predikstol från Hogstad kyrka, tillverkad på 1500-talet. Den räknas som en av landets två äldsta. Den nuvarande predikstolen tillverkades i barockstil 1717 av mäster Wiström i Vadstena.

Dopfunten av sandsten från senare delen av 1100-talet är tillverkad av en stenmatare under namnet mäster Arcadius. 1660 skaffade man en ny dopfunt, tillverkad av Michael Hackes verkstad i Skänninge. I kyrkan finns ett krucifix i gotisk stil från 1300-talet och ett altarskåp i form av en triptyk från senmedeltiden. Det finns också en rad med träskulpturer från medeltiden. Kyrkans båda klockor är värda att nämna. Den mindre klockan är troligen från senare halvan av 1200-talet och är den äldsta kyrkklockan i Östergötland. Storklockan är gjuten 1445 och har ett pilgrimsmärke som föreställer heliga martyren Quirinus, som var skyddshelgon för den tyska staden Neuss.