Vitputsad kyrka med svart tak.

Appuna kyrka

Kyrka

Mellan Väderstad och Skänninge ligger den medeltida socknen Appuna. Kyrkan från 1100-talet revs under 1880-talet då den nuvarande kyrkan uppfördes.

Kyrkan representerar den nygotiska och nyromantiska stilen som var populär under 1800-talets senare del. Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus med flersidigt korutsprång i öster och torn i väster. Den är uppförd av gråsten, kalksten och tegel och eventuellt kan byggnadsmaterial från den rivna medeltidskyrkan finnas kvar. Utanför kyrkan finns en runsten som tidigare var inmurad i sakristieväggen på den medeltida kyrkan. I vapenhusets golv finns ett antal gravstenar som tidigare legat i den gamla kyrkan.

De medeltida föremål som finns att se är en Kristusskulptur från 1200-talet, två tavlor som flankerade altarskåpet i den gamla kyrkan och ett krucifix från 1300-talet. Dopfunten av röd kalksten tillverkades 1660 i Michael Hackes verkstad i Skänninge. Hacke tillverkade inte bara dopfuntar utan även gravstenar och epitafier, varav de flesta finns här i Östergötland.