Tåkern naturreservat

Naturreservat

Tåkern är en av Nordeuropas mest betydelsefulla fågelsjöar.

Hittills har 278 fågelarter setts vid sjön. Runt 130 fågelarter häckar i reservatet. Exempel är skrattmås, brun kärrhök och trastsångare. Även rariteter som svarttärna häckar här.

Tåkerns strandängar omfattar drygt 450 hektar. Strandängarna är så kallade kalkfuktängar med en mycket artrik flora. Här finns majvivor och ett flertal orkidéer som flugblomster, ängsnycklar och honungsblomster.

Tåkern är ett av Östergötlands mest besökta naturreservat och här finns många anordningar för dig som besökare. Runt sjön finns fyra besöksområden; Glänås, Hov, Svälinge och Väversunda. Besök länstyrelsens hemsida för mer information.