Picknickbord med en kaffetermos, blommor, skylt och en stig i en skog.

Ullebergsskogens naturreservat

Naturreservat

Ullebergsskogen är ett 60 hektar stort gammalt granskogsområde som inte avverkades på 1900-talet. Detta eftersom skogen är lite svår att nå på grund av alla stenblock och att den omringas av bäckar och fina sumpskogar.

Däremot kom stormarna Gudrun och Per åt skogen i början av 2000-talet. Orkanvindar fällde många träd och kort därefter invaderades skogen av granbarkborrar från grannskapet. Den lilla åttatandade granbarkborren dödade många granar. Du kan fortfarande se dessa granar stå som gråa skelett inne i skogen.

Här kan du traska omkring bland liggande trädstammar, så kallade lågor, men även gå förbi högstubbar. Den döda veden är viktig för bland annat svampar, insekter och fåglar. Vår minsta hackspett, den mindre hackspetten, mättar sig med de skalbaggs- och fjärilslarver som finns innanför barken.

Men även den levande skogen erbjuder plats till ovanliga växter. På granar förekommer gammelgranslav och på grova aspar växer bårdlav samt asphättemossa. Nere på marken växer grönpyrola och orkidén knärot. Över stock och sten slingrar sig den lilla linnean. Dess söta tvillingblommor luktar gott.

Inom reservatets gränser finns fem torpruiner från sent 1800-tal. Detta från en tid då skog röjdes för att föda befolkningen. Från norr ligger Österbäck, Öna, Bergdalen, Månen och längst söder torpet Strängen.

Kontakt och hitta hit

Ullebergsskogens naturreservat, Mjölby

Telefon: 010-223 50 00
Webbplats: Ullebergsskogen naturreservat, hos lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.