Åsabackarna naturreservat

Naturreservat

Åsabackarna är ett mycket varierat naturreservat med både kalktorräng, kalkkärr, barrblandskog och sumpskog. Det kuperade och kulliga landskapet skulpterades av den senaste inlandsisen.

Om våren blommar backsipporna rikligt och mot sommaren börjar solvändan lysa i backarna. Det rosafärgade puktörnet är en intressant sydlig växt. I denna blomsterprakt lever många dagfjärilar, varav flera är ovanliga och skyddsvärda.De torra backarna i söder är glest bevuxna med enbuskar och nypon. På marken växer en rik torrängsflora. Det lågvuxna backsmultronet och det torktåliga brudbrödet är några av de vanligaste växterna.

Åsabackemyren med omgivande källflöden är en värdefull och ovanlig naturmiljö. Här växer typiska kalkkärrsväxter som majviva, blodnycklar och axag. Dessutom förekommer många sällsynta mossor, exempelvis dunmossa. På rikkärret Nyhemsmyren finns dessutom flera mycket speciella landsnäckor.

Kontakt och hitta hit

Åsabackarna naturreservat, Mjölby och Boxholms kommun

Telefon: 010-223 50 00
Webbplats: Åsabackarna naturreservat, hos lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.