En skogsväg som leder till en glänta med ett vindskydd.

Örbackens naturreservat

Naturreservat

Örbackens kalkkärr ligger nedanför Mjölbydeltats norra sluttning.

Kärret är troligen den mest typiska översilningsmyren i Östergötland. I det öppna kärret tränger källvatten fram och samlas i små slingrande bäckar. Genom det kristallklara vattnet ser man att botten är täckt av vita kalkutfällningar från det kalkrika vattnet.

Det kalkhaltiga vattnet i Örbacken ger upphov till en mycket rik flora. I maj blommar den rosa majvivan, bland tuvor av axag. Orkidéerna, med sin enorma färg- och formrikedom dominerar i kalkkärret på sommaren. Flugblomstret är en fascinerande orkidé som med sina insektslika blommor lockar till sig stekelhanar som pollinerar blomman.

Den vanligaste orkidén i Örbacken är kärrknipprot. I reservatet finns också många ängs-, blod- och vaxnycklar, som förekommer i olika färgvarianter. En fjällväxt, svarthö, trivs i Örbacken. Den finns bara på några få platser i södra Sverige, där den lever kvar sedan inlandsisen försvann. Örbackens kalkkärr är också värdefullt ur ett internationellt perspektiv. Därför är Örbacken utsett till Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk över värdefull natur inom EU.

Kontakt och hitta hit

Örbackens naturreservat, Skänninge

Telefon: 010-223 50 00
Webbplats: Örbackens kalkkärr naturreservat, hos lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.