Sevärdheter

Ullebergsskogens naturreservat

Ullebergsskogen är en 60 hektar stort gammalt granskogsområde som inte avverkades på 1900-talet. Detta eftersom skogen är lite svår att nå på grund av alla stenblock och att den omringas av bäckar och fina sumpskogar.

Däremot kom stormarna Gudrun och Per åt skogen i början av 2000-talet. Orkanvindar fällde många träd och kort därefter invaderades skogen av granbarkborrar från grannskapet. Den lilla åttatandade granbarkborren dödade många granar. Du kan fortfarande se dessa granar stå som gråa skelett inne i skogen.

Här kan du traska omkring bland liggande trädstammar, så kallade lågor, men även gå förbi högstubbar. Den döda veden är viktig för bland annat svampar, insekter och fåglar. Vår minsta hackspett, den mindre hackspetten, mättar sig med de skalbaggs- och fjärilslarver som finns innanför barken.

Men även den levande skogen erbjuder plats till ovanliga växter. På granar förekommer gammelgranslav och på grova aspar växer bårdlav samt asphättemossa. Nere på marken växer grönpyrola och orkidén knärot. Över stock och sten slingrar sig den lilla linnean. Dess söta tvillingblommor luktar gott.

Inom reservatets gränser finns fem torpruiner från sent 1800-tal. Detta från en tid då skog röjdes för att föda befolkningen. Från norr ligger Österbäck, Öna, Bergdalen, Månen och längst söder torpet Strängen.

För mer information klicka här.

Kontaktinformation


59691 Mjölby
Telefon: 010-2235000

Hemsida: https://www.lansstyrelsen.s...

Hitta hit

Vägbeskrivning

Längst ner i kommunens södra delar, på gränsen till Linköpings kommun, ligger Ullebergsskogens naturreservat. Följ vägen mot Västra Harg och sedan vidare mot Önnebo. Åk mot Pikedal/Hulu, passera Rustorp och efter 2,5 km finns en liten väg till vänster som leder upp till torpet Kristinedal. Vid denna infart parkerar man och promenaden till Ullebergsskogen är ca 1 km.