Sevärdheter

Veta kyrka

Veta kyrka är till sina äldsta delar från 1100-talet. I bevarade dokument omnämns kyrkan för första gången år 1334. Kyrkan är byggd av kalksten och gråsten. I kyrkans valv finns målningar från senare hälften av 1500-talet, i en del av koret finns målningar av medeltida ursprung. Altartavlan är från 1761 och predikstolen från slutet av 1600-talet. I kyrkan finns epitafier över medlemmar av ätten Vennerstedt på Solberga. Invid kyrkan står en klockstapel, uppförd 1727-1728.

Till den äldsta kyrkan hörde en rikt järnbeslagen dörr som numera är placerad innanför vapenhuset. I södra väggen i östra koret finns en "tittglugg", som var till för brottslingar och människor med smittsamma sjukdomar som inte fick komma in i kyrkan men kunde härigenom följa mässan.Kontaktinformation

Hitta hit

Öppettider

Kyrkan är öppen för besök varje dag från den 19 juni till den 20 augusti 2023 mellan klockan 9.00-18.00.
Veckorna 25-26 är det barngrupper och ett enkelt café på eftermiddagen. Under dessa veckor kan det vara trångt i kyrkan om man är en stor grupp.

Vägbeskrivning

Veta kyrka ligger strax utanför Mantorp. På vägen mot Mjölby finns skyltning mot Spångsholm, Veta kyrka ligger bara någon kilometer in på den vägen.