Sevärdheter

Veta kyrka

Veta kyrka är till sina äldsta delar från 1100-talet. I bevarade dokument omnämns kyrkan för första gången år 1334. Kyrkan är byggd av kalksten och gråsten. I kyrkans valv finns målningar från senare hälften av 1500-talet, i en del av koret finns målningar av medeltida ursprung. Altartavlan är från 1761 och predikstolen från slutet av 1600-talet. I kyrkan finns epitafier över medlemmar av ätten Vennerstedt på Solberga. Invid kyrkan står en klockstapel, uppförd 1727-1728.

Till den äldsta kyrkan hörde en rikt järnbeslagen dörr som numera är placerad innanför vapenhuset. I södra väggen i östra koret finns en "tittglugg", som var till för brottslingar och människor med smittsamma sjukdomar som inte fick komma in i kyrkan men kunde härigenom följa mässan.

Vägbeskrivning: Från E4:an genom Mantorps samhälle, följ sedan skyltning "Veta kyrka".Kontaktinformation

Hitta hit

Öppettider

Ovannämnda tider gäller under hela tidsperioden v25-v33. Kyrkan öppnas övriga tider enligt överenskommelse. Ring pastorsexp 0142-552 00 eller epost folkungabygden.pastorat@svenskakyrkan.se

Vägbeskrivning

Veta kyrka ligger strax utanför Mantorp. På vägen mot Mjölby finns skyltning mot Spångsholm, Veta kyrka ligger bara någon kilometer in på den vägen.