Rådhuset Skänninge

Rådhuset uppfördes 1770 efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik Adelkrantz.

 I rådhuset inrymdes stadens styrande och dömande myndigheter samt ett häkte. Det har även bland annat inrymt skola, polisstation, brandstation och telegraf.

Huset har byggts om vid flera tillfällen och vid en ombyggnad 1917 under arkitekt Carl Westman ledning fick huset sitt nuvarnade utseende.

http://k-arv.se/qrpages/1380