Se och göra

Östgötaleden Mjölby

Östgötaleden Mjölby

Mjölby är en bra utgångspunkt för såväl korta som långa vandringar. Här kan du även kombinera vandringen med kanot på Svartån. Nedan följer
beskrivningar de olika etapperna
Etapp 1 Bleckenstad - Södragården (Lundbyvallen) - 8 km

Vandringen startar vid Bleckenstad gård, en plats med anor från 4000 f.kr, på gränsen mellan Mjölby och Boxholms kommun. Sträckan går till största delen på stigar och skogsvägar, förbi gamla torpmiljöer och sker mestadels genom lättvandrad skogsmark. På sträckan finns inte mindre än fyra stycken vindskydd med grillplats och övernattningsmöjligheter samt ett utedass nära Bleckenstad.

Anslutningsleder: Strax väster om Bleckenstad ansluter leden söderut mot Linnefors-Strålsnäs-Boxholm samt anslutning till vindskydd-kanotled vid Svartån öster om Bleckenstad.

Etapp 2 Södragården - Skogssjö Bad- och friluftsanläggning - 4,4 km

Etappen följer till en början cykelvägen förbi och genom bostadsområdet Ryttarhagen för att sedan följa en stig upp på en höjd med namnet Kungshögarna. Höjden användes under lång tid som gravplats och här kan man skönja flera domarringar, bautastenar, treuddar och gravhögar.
I norra delen av Kungshögarna delar sig leden i en anslutning genom staden via Burensköldsvägen till Resecentrum.
Följer man den andra delen kommer man via gator och trottoarer förbi bostadsområdet Tunet och vidare på en traktorväg och tunnel under E4:an in i Skogssjöns naturreservat.
Här följer leden på stigar, det så kallade Istidsspåret, som via anslagstavlor berättar om rullstensåsar och dödisgropar, samt den flora och fauna som finns här. Man når efter en stund södra delen av Skogssjön där leden delar sig. Den ena delen av leden viker av mot kommunens bad- och friluftsanläggning, den andra fortsätter mot Örbackens naturreservat.

Etapp 3 Skogssjö Bad- och friluftsanläggning - Örbackens naturreservat - 6 km
Från delningen söder om Skogssjön slingrar sig leden vidare på den grusås som skiljer Skogssjön från den våtmark som finns på andra sidan. Leden drar därefter österut och korsar järnvägen vid Lycketorp. Vidare norröver genom "lättgången" och underbart vacker skogsterräng för att så småningom nå fram till Örbackens naturreservat.
Kalkkärret inramas av en välbetad och vacker hagmark och mitt bland det kalkrika porlande vattnet finns exempelvis nio olika orkidéarter och den köttätande växten sileshår.
Örbackens naturreservat ingår numera i Natura 2000 - EU:s nätverk av värdefull natur.

Vill du göra en rolig avstickare  eller är i behov av vatten är du välkommen till Bärbäcks lillård -läs mer på www.barbackslillgard.se.

Här kan du delta i fårklippning, betessläpp och höskörd eller gå med på viltsafari.

Det finns små tama miniatyrdjur

Skogssjö motionsgård (camping, badplats) - Kungshögarna (delning)

2,5 km

Denna relativt korta vandringsetapp startar vid den vackra Skogssjön där det finns en bra badplats och avslutas vid de kulturhistoriskt intressanta Kungshögarna. Skogssjöområdet bär många spår av den senaste istiden och ett flertal informationstavlor längs leden följer temat. Svårighetsgraden för ledsegmentet hamnar någonstans mellan lätt och medel. Vid Skogssjö motionsgård finns parkering, bussanslutning med Motala, Skänninge och Mjölby tätort, samt en mindre camping med bra service. Sträckan saknar vindskydd.

Skogssjö motionsgård
Skogssjö friluftsområde ägs och drivs av Mjölby Kommun. Till filuftsområdet hör både camping och en trevlig badplats. Från maj/juni till mitten av augusti finns daglig tillgång till camping, allmänna toaletter, dusch, dricksvatten och en cafeteria. Det finns även bordsgrupper, grillplats och en sandstrand med flytbrygga, samt en stor parkering i anslutning till friluftsområdet. Du kan även hyra båt eller köpa fiskekort för fiske i sjön. För information om friluftsområdets öppettider, fiskekort med mera kontakta Mjölby Turistbyrå, se under Kontaktiformation. Friluftsområdet har även bra bussanslutning. Det finns anropsstyrd tätortstrafik (linje 357) som du kan förboka via telefon 0142-18000 senast en timme före du vill åka. I vägkorset vid Slomarps gård stannar linje 356 (Slomarp-Mjölby Resecentrum) och linje 660/661 (Mjölby-Skänninge). Från vägkorset följer du sedan skylten mot Skogssjö friluftsområde, en sträcka på ca 400 m. Östgötaleden ansluter vid friluftsområdet. Mjölby turistbyrå kan ge vidare information om Skogssjön med mera, se under Kontaktinformation.

Från Skogssjö motionsgård följer leden bitvis det sk "Istidsspåret" genom Skogssjöns naturreservat med dess rullstensåsar och dödisgropar. I det lätt kuperade landskapet finns informationstavlor om områdets uppkomst, flora och fauna. När du passerar genom en tunnel under E4an lämnar du naturreservatet och följer sedan en traktorväg. Från bostadsområdet Tunet fortsätter du via gator och trottoarer till delningen vid Kungshögarna. Kungshögarna är ett kulturintressant intressant område som även passar utmärkt som rastplats. Området beskrivs i nästa ledsegment om du fortsätter mot Bleckenstad

Kontaktinformation

Stora torget 2
Skänninge
Kontaktperson: Turistinformationen
Telefon: 0142-85003

E-post: turistbyran@mjolby.se
Hemsida: http://www.visitostergotlan...

Hitta hit