Sevärdheter

Västra Hargs kyrka

Kyrkan är byggd i gråsten och delar av den medeltida kyrkan ingår i den nuvarande.Man kan se rester från kyrkmålningar som bevarats i tornkammaren. Altarprydnaden utgörs av en målning av konstnären R H Jäckel. Den tillkom 1921 och föreställer Jesu himmelsfärd. Exteriören är enkel, i det tidiga 1800-talets nyklassicistiska stil.

1797 brann prästgården och kyrkans arkiv blev tillsammans med kyrkoherden lågornas rov.
Många av den gamla kyrkans föremål såldes på auktion. Dopfunten av sandsten är från 1200-talets början, samtidig med den gamla kyrkans tillkomst. Kyrkan äger också två brudbänkar från 1700-talets början, målade i allmogestil.

Kontaktinformation

Axel träffs gata 6
595 41 Mjölby
Telefon: 0142-55200

E-post: folkungabygden.pastorat@sve...
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se...

Hitta hit

Öppettider

Kyrkan är öppen för besök dagligen k 9-18 under tiden 15 juni - 23 aug

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Västra Hargs kyrka ligger centralt i samhället Västra Harg och skyltning finns från både Mantorp, Mjölby och från väg 32.