Sevärdheter

Hospitalet i Skänninge

Strax utanför Skänninge låg under medeltiden S:ta Katarina hospital. Här vårdades leprasjuka, även kallad spetälska ("den spitala sjukan"). Under tidig medeltid var Skänninge en betydande stad med två kloster. Pilgrimmer och handelsmän kom resande och förde ibland med sig smittosamma sjukdomar.

Magnus Minnessköld (Birger jarls far) gav hospitalet rättigheter i form av fattigtionden (skatt) och han dog troligen under slaget vid Lena 1208 och därför kan man räkna att Skänninge hospital är det äldsta kända i Sverige.2010 gjordes en arkeologisk utgrävning i samband med byggandet av väg 50 som visar att instutionen troligen anlades någon gång under 1100-talets sista årtionen och att det tidagare har funnits en befinglig gård på platsern som kan ha anor från vikingatiden. Med dess årtal kan man räka ut att Skänninge hospital är det äldsta kända i Sverige.

Enligt den arkeologiska utgrävningen har man funnit rester av flera byggnader men idag finns endast ruinerna efter kapellet kvar. Under medeltiden grävdes dammar vid hospitalet där man bland annat odlade fisk till försörjningen. Hospitalet var också beläget vid vägen för att kunna tigga allmosor. Ekonomskt levde man på donationer och man var mer eller mindre självförsörjande. 

Kapellet var en viktig del av livet då de spetälska skulle gå i daglig mässa och be böner för donatorernas och andra välgörares själar. Kapellets storlek var 15 x 11 meter och hade kraftiga strävpelare. Vid en utgrävning 1928-29 grävde man ut hela kapellet och man fann då ett krucifix i förgyllt koppar daterat till 1200-talet.

Kontaktinformation

Stora torget 2
Skänninge
Telefon: 0142-85003

E-post: turistbyran@mjolby.se
Hemsida: visitostergotland.se/mjolby

Hitta hit

Fakta

Stiftelsen kulturmiljövårds arkeologiska rapport från 2012 " Det medeltida hospitalet i Skänning - en självhushållande gård i stadens utkant. "

Vägbeskrivning

Från Skänninge Motalagatan strax efter Preem-macken och efter järnvägsviadukten går en stig på höger sida av vägen. Följ denna utefter Skenaån så leder den ut till Hopsitalsruinen.
Bilväg dit finns från Biskopsberga, som ligger norr om Skänninge på väg 990 mot Varv. Parkering finns i närheten av ruinen.