Se och göra

Cykelpaket utefter Eriksgatan

Turen börjar i Skänninge vid Stora Torget. Cykla med riktning mot Vadstena ut på Vadstenagatan. Åk över Skenaån och tag höger ut på Motalagatan.

Därefter åker ni till vänster in på Nunnestigen. Här passerar ni St:a Ingrids kloster som stod klart 1282. Det är i dag en ruin men man kan se en modell inne på området hur klostret kan ha sett ut. Man kan också se rester av korsgångarna och nunnornas brunn. En runsten finns också på området. I källaren som nu är överbyggd finns det flera stenkistor bevarade.

Efter klostret åker ni mot Väderkvarnbacken. Vattentornet står som vägvisare i förgrunden.  Man får färdas en liten bit på Vadstenavägen och strax efter kyrkogården på vänster sida tar man av åt vänster ut på Marstadvägen. Denna väg som ni nu färdas på var den som Birger jarl red då han skulle hem till sitt stamgods i Bjälbo. Även den heliga Birgitta kan ha färdats denna väg på besök i Bjälbo då hon bodde på Ulvåsa vid sjön Boren. Vägen har i folkmun kallats både "Birger jarls väg" och "Birgittastigen".

Marstadvägen slingrar sig i ett vackert landskap och efter att man har passerat Marstadbackarna kommer man i det lilla samhället Marstad.
Sydväst om Marstad länsmansgård finns det till höger om vägen två stycken järnåldersgravfält det ena med en domarring belägen på gravfältets högsta punkt. Det andra gravfältet är också från järnåldern och innehåller vackra stensättningar. Vägen hit till grävfälten kan vara av lite sämre kvalitet så man får antingen ställa cyklarna eller leda dem.
Nu börjar man närma sig Bjälbo kyrka och man ser det karakteristiska kyrktornet i förgrunden. Efter ett kort stycke kommer man till en korsning och man tar vänster upp på huvudvägen mellan Orlunda och Bjälbo. Denna sträcka är ca 8 km.

Bjälbo kyrktorn är den bäst bevarade delen av kyrkan som fortfarande finns kvar från Folkungaättens stamgods. Kyrkan är öppen sommartid så passa på och klättra upp i tornet och gå in i Ingrid Ylvas kammare. Tornet tros ha använts både som magasin och som bostadsrum.

Invid kyrkan finns också två runstenar som är ifrån 1000-talet varav den ena anses märklig då den omtalar en gillesbroder. Det är första gången man i skrift kan läsa att det fanns gillen i landet.

Efter kultur och rast i Bjälbo kan man åka den större vägen tillbaka till Skänninge. Man åker då söder om kyrkan ned på huvudvägen som går mellan Väderstad och Skänninge. På denna väg låg tidigare Hogstadsjön som dikades ut i början på 1900-talet.

Denna del som ni befinner er i kallas för Östergyllen eller i folkmun för "Slätta" då det är så platt och bördigt. Sedan urminnes tider har detta varit en rik och bördig slätt. Detta kan man inte minst se på den rika förekomsten av runstenar och att kyrkorna ligger tätt.

Skänninge närmar sig och Vårfrukyrkans står som ett monument mitt i staden och minner om dess storhetstid. Hela cykelturen är ca 17 km.

Trevlig tur!

Kontaktinformation

Box 685
59623 Skänninge
Telefon: 0142-85003

E-post: turistbyran@mjolby.se
Hemsida: www.mjolby.se

Hitta hit

Vägbeskrivning

Turen börjar vid Stora Torget i Skänninge.