Sevärdheter

Öjebro

Öjebro är en kvarnby belägen på bägge sidorna av Svartån, där vägen mellan Linköping och Skänninge går över ån.

Byns historia sträcker sig minst till 1200:talet då Skänninge spetälskesjukhus uppbar skatt från en kvarn man ägde i byn.

1760 skrevs följande:Vid denna ström äro i soknen Herrberga 8 frälse- och 7 kronomjöl-kvarnar inrättade samt en såg och en kniphammare.

Under åren har det funnits ett flertal verksamheter i byn som benstamp, spinnerier, färgerier, smeder, snickerier, skräddare, vadmalsstamp, skomakare och sadelmakare m.fl.

Vid 1800 talets slut bodde det omkring 450 personer i byn och detta krävde  att det fanns ett flertal handelsbodar, men även också inte så nödvändiga , som t.ex. ölstugor och illegal brännvinsförsäljning.

Elkraften kom tidigt till byn, redan 1885 fick klockfodralsfabriken i Pilkvarn bågljuslampor och senare även
några av de intilliggande verksamheterna

1902-03 byggdes kraftstationen i Knutsbro och 1910-11 stationen i Öjebro och därmed var strömfårorna tömda på
fritt forsande vatten och de två sista kvarnarna samt Backesågen förlorade sin drivkraft.

Sågen elektificierades och AB Knutsbro kraftstation byggde 1911 den elkvarn som var i drift fram till 1969,
kvarnen är idag museum och har en utställning om byns historia.

I byn finns även en av landets längsta stenvalvsbroar, ritad av kommissionslantmätare Wadman med 8 valv och isbrytarnosar och
med en längd  mellan landfästena på 64 meter, bron är byggd 1797 som ersättning för en nedbrunnen träbro.
Bron var i bruk fram till 1935, alltså i 138 år, som en kuriositet kan nämnas  att de två mittstolparna  på bron har
den dåvarande regenten, Gustav IV Adolf;s initialer inristade men den södra är "felstavad".

Öjebro hembygdsförening har ansvaret att vårda de av Mjölby kommun ägda byggnaderna, hembygdsgården Märtastugan,
Gropestallet, Brygghuset, Sågen, Nötaren, Elkvarnen  och Brandstationen samt ängen Pinalyckan.

I brandstationen finns den bil som inköptes 1931 av Herrbega Frivilliga Brandkår som lastbil och
ombyggdes till brandbil av orten hantverkare
Bilen är idag iordnindställd, besiktad och körklar efter att stått still i över 50 år.

Missa inte Öjebrodagen i august då alla museigårdarna är öppna och massor med evenemang i hela byn.

Kontaktinformation


59580 Mjölby
Telefon: 0730-514263

E-post: turistbyran@mjolby.se
Hemsida: http://www.ojebro.eu/

Hitta hit

Öppettider

Visningar av byn för grupper, 30 kr. per person kan ske efter förbokning.
Kontakta Anders Lindroth 0732-146864.

Vill ni vill gå på egen hand, så finns en beskrivning av byn i brevlådan vid anslagstavlan.

Vägbeskrivning

På väg 206 mellan motorvägskorset i Mantorp och Skänninge ligger Öjebro. Sväng mot Kavlebäck, åk ca. 200 meter så finns en anslagstavla på vänster sida med upplysningar om byn.