Sevärdheter

Skeppsås kyrka

Skeppsås är en medeltida kyrka som är uppförd i kalksten och gråsten. Sannolikt byggdes den under 1100-talet men den har byggts till vid ett flertal tillfällen, bland annat i mitten av 1700-talet då sakristian och den rymliga korsarmen i söder tillkom. Interiören präglas av olika tidsperioder, men med tyngdpunkt på de förändringar som utfördes i mitten av 1700-talet samt på 1860-talet.

Kyrkan har två ingångar, dels på västra gaveln och dels på korsarmens södra sida, och inne i kyrkan finns flera medeltida inventarier, bland annat ett altarskåp från 1400-talet. Dopfunten och en dörr med järnsmidesbeslag är samtida med kyrkan. Det finns också en så kallad sanctusklocka, det vill säga en liten klocka i korväggen som var vanlig i medeltida svenska kyrkor, ursprungligen avsedd för ringning vid elevationen i mässan.

Kyrkan är helgad åt Sankt Jakob, pilgrimernas skyddshelgon.

Kontaktinformation

Hitta hit

Öppettider

Kyrkan är öppen för besök dagligen k 10-18 under tiden 31 maj - 9 augusti samt 5-6 september 2020