Sevärdheter

Kumla kyrka

Flera 1100-talskyrkor växte upp runt Tåkern vid kristendomens intåg i landet, till dem hör Kumla. Fram till slutet på 1700-talet var kyrkan försedd med ett kyrktorn, men det var så dåligt att det måste rivas. Kyrkan hyser en Gustav Vasa bibel från 1541. Dess vackraste prydnad är altaret från medeltiden. År 1326 kallades byn Kumlaby, som betyder "byn vid gravhögarna". Lite väster om kyrkan finns en gravhög och norr om denna invid vägen finns två bautastenar.

Dessa fornlämningar är från sen järnålder. På vägen fram till kyrkan om man färdas från Väderstad finns det tre runstenar resta invid vägkanten.


Kyrkan är öppen sommartid.
Folungabygdens pastorat tel. 0142-55200

Kontaktinformation

Hitta hit

Öppettider

Kyrkan är öppen för besök dagligen kl 9-16 under tiden 15 maj - 6 september 2020

Faciliteter

  • WC/Toalett