Sevärdheter

Svaneholms Borgruin

I skogsbygden, en mil sydost om Mjölby, ligger ruinen av medeltidsborgen Svaneholm. Den är naturskönt belägen på en udde i Kilarpesjön i Västra Hargs socken. Sjön är sänkt och man tror att Svaneholm förr låg på en ö omgiven av vatten, sankmarker och vallgravar. Borgen har inte varit föremål för någon arkeologisk undersökning och är endast omnämnd i få medeltida texter, därför är kunskaperna om borgen mycket små. De synliga lämningarna ger dock en uppfattning om det ursprungliga utseendet. Borgen hade ett mycket bastant kärntorn, med upp till fem meter tjocka väggar avsedda att klara vilken belägring som än kunde komma. Borgen besattes av tyskar från Mecklenburg år 1364. Den svenska kungen Magnus Eriksson var avsatt och svenska stormän kallade på mecklenburgaren Albrekt att bli ny kung. Ett brev från Albrekt tyder på att man utan större besvär kunde inta borgen. Mycket tyder på att borgen efter detta inte längre hade någon funktion att fylla utan fick föfalla. Förr kallades Svaneholm för Garpe slott. Garpar var en äldre benämning på tyskar. Detta är minnen från 1300-talet.

Kontaktinformation


59631 Västra Harg, Mjölby
Telefon: 010-2345638

E-post: turistbyran@mjolby.se
Hemsida: www.visitmjolby.se

Hitta hit

Fakta

Länsstyrelsen i Östergötland Film från Svaneholms borgruin

Vägbeskrivning

Ligger i Västra Harg vid Kilarpesjön på vägen mellan Mantorp och Västra Harg. Skyltning finns vid denna väg med kringla och väganvisning. Parkera vid informationsskylten och vandra sedan mot borgruinen enligt anvisad väg.